نام: علی لهراسبی
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: مکانیک
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: l o h r a s b i n a @ y a h o o . c o m
تلفن: 09126148991
آدرس: نوشهر - میدان لتینگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر - - کدپستی: 4651141433

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
مهندسی مکانیک - هوافضا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
ایران
1393
کارشناسی ارشد
مهندسی هوافضا - گرایش پیشرانش
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
ایران
1386
کارشناسی
مهندسی هوافضا - گرایش تعمیر و نگهداری هواپیما
دانشگاه صنعت هواپیمایی کشوری تهران
ایران
1384

سوابق اجرایی

عنوان
سازمان
شروع
پایان
عضو گروه سامانه های فضایی
صنایع الکترونیک صاایران
آبان 1385
شهریور 1387
عضو دبیرخانه علمی سومین کنفرانس احتراق ایران
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
اردیبهشت 1388
اسفند 1388
رئیس اداره امور پژوهشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1391
مدیر گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
بهمن 1389
تاکنون

جوایز و افتخارات

عنوان
سال
رتبه اول مقطع کارشناسی در بین ورودیهای 80
1384
رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد در بین ورودیهای 84
1386
انتخاب جوان نخبه از طرف سازمان ملی جوانان استان مازندران
1388
انتخاب بعنوان استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
1389تحقیقات

عنوان
آیرودینامیک
توربولانس
توربین گاز
گاز هیدروژن و کاربرد آن در پیلهای سوختی
مدلسازی پدیده های احتراقی
مکانیک سیالات محاسباتی CFD